Cùng Học Tiếng Nhật

Cách nói thời gian bằng tiếng Nhật

03/06/2020

Cách hỏi giờ trong tiếng nhật thật là đơn giản. Hãy chia sẻ bài viết này và cùng Nhật ngữ TOÀN TÂM học tiếng Nhật để khi đi du lịch tại Nhật Bản bạn có thể tự tin hỏi giờ của người Nhật nhé.

 

 

cach noi thoi gian bang tieng nhat

Để hỏi thời gian bằng tiếng Nhật ta dùng mẫu câu:
Q: いま、なんじですか? 
ima nan ji desu ka ? 今、何時ですか? Bây giờ là mấy giờ ?
A:   いま、4じです. 
ima yo ji desu. 今、よじです。 Bây giờ là 4 giờ.

Cách nói giờ bằng tiếng Nhật

 

1 giờ : ichi ji        いちじ 1時
2 giờ : ni ji   にじ  2時
3 giờ : san ji  さんじ 3時
4 giờ: yo ji   よじ  4時
5 giờ : go ji  ごじ  5時
6 giờ : roku ji  ろくじ 6時
7 giờ : shichi ji (hoặc : nana ji) しちじ (ななじ) 7時  -> Trong hội thoại người ta dùng   しちじ   nhiều hơn.
8 giờ : hachi ji  はちじ 8時
9 giờ : ku ji   くじ  9時
10 giờ : jyuu ji  じゅうじ 10時
11 giờ : jyuu ichi ji  じゅういちじ 11時
12 giờ :  jyuu ni ji  じゅうにじ 12時

 

Khi hỏi giờ chúng ta có các cách hỏi sau, câu càng dài thì càng lịch sự, lễ phép và ngược lại

 

1. いま、なんじ ですか ? ( 今、何時ですか?)   ima nanji desu ka ?
2.いま、なんじ?  (今、何時?)                    ima nanji ?
3.なんじ? ( 何時?)                                  nanji ?

 

Trả lời cũng vậy, trả lời câu càng dài thì càng kính ngữ và ngược lại

 

1.いま、3じです。  (今、3時です。)            ima san ji desu .
2.いま、3じ。   (今、3時。)                 ima san ji .
3.3じ。     (3時。)                      san ji .

 

Các bạn tập số đếm từ 1 đến 12

 

1: いち  tiếng kanji viết như sau  :     一
2 : に           二
3: さん           三
4: よん (し)         四
5: ご           五
6: ろく          六
7: しち (なな)       七
8: はち          八
9: きゅう         九
10: じゅう         十
11: じゅういち       十一
12: じゅうに        十二

 

Nếu muốn nói : ” Bây giờ là 2 giờ rưỡi ” ta nói như sau

 

いま、にじ はん ですima,ni ji han desu   いま、にじ はん です。  (今、2時半です)
はん : han    là một nữa, trong trường hợp nói về thời gian nó là “rưỡi ” hay 30 phút.
Ta cứ việc thêm chử “han” sau giờ như ví dụ trên là được. Các bạn thử tự nói từ 1 giờ rưỡi
đến 12 giờ rưỡi xem 

 

Đề nói phút trong tiếng Nhật ta nói như sau : …ふん (分)   fun

 

いま、3時35分ですいま、さんじ さんじゅうご ふん です。 ima san ji sanjuugo fun desu. Bây giờ là 3 giờ 35 phút
1 phút :        (  一分 )     いっぷん               ippun
2 phút :        ( 二分 )       にふん                 ni fun
3 phút :        ( 三分 )       さんぷん              san pun
4 phút :        ( 四分 )        よんぷん             yon pun
5 phút :        ( 五分)           ごふん              go fun
6 phút :        ( 六分)          ろっぷん              roppun
7 phút :        ( 七分 )         しちふん              shichi fun
8 phút :        ( 八分 )           はっぷん            happun:
9 phút :        ( 九分 ) :         きゅうふん           kyuu fun
10 phút :      ( 十分 )            じゅっぷん           juppun
15 phút :      ( 十五分 )          じゅうごふん       juu go fun
3o phút :       ( 三十分 )        さんじゅっぷん hay nói cách khác là :   はん      han ( rưỡi)

Hỗ trợ trực tuyến