Du học nhật bản

PHỎNG VẤN HỌC SINH KHU CÔNG NGHIỆP

24/05/2018

Còn 2 tuần nữa là đến buổi phỏng vấn để đi Nhật nên các bạn ấy vẫn phải luyện tập phỏng vấn qua skype với cô giáo Nhật như thế này đây. Còn 1 chút nữa,cố lên nào.
後二週間は日本へ行く面接の本番ですから、練習し続けています。写真は練習の様子です。みんな、後少しだけですよ。頑張ろう。

Còn 2 tuần nữa là đến buổi phỏng vấn để đi Nhật nên các bạn ấy vẫn phải luyện tập phỏng vấn qua skype với cô giáo Nhật như thế này đây. Còn 1 chút nữa,cố lên nào.
後二週間は日本へ行く面接の本番ですから、練習し続けています。写真は練習の様子です。みんな、後少しだけですよ。頑張ろう。

 

Hỗ trợ trực tuyến