Trường học

Trung tâm Nhật ngữ Shizuoka

22/07/2019

Trung tâm Nhật Ngữ Shizuoka là địa chỉ đào tạo tiếng Nhật uy...

Xem chi tiết

Học viện ngoại ngữ Tokyo

22/07/2019

Trường được thành lập từ năm 1983, và được cộng nhân là trường tiếng Nhật uy tín với tỷ lệ cao học viên của trường...

Xem chi tiết

Học viện Nhật ngữ Kyoritsu

22/07/2019

Trường Nhật ngữ Kyoritsu được Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục tiếng Nhật công nhận là một địa chỉ đào tạo tiếng Nhật uy...

Xem chi tiết

Học viện Nhật ngữ Quốc tế ICEA

22/07/2019

Viện Nhật ngữ quốc tế được thành lập vào tháng 4 năm 1982. Đây là trường tiếng Nhật đặc thù được lập nên để...

Xem chi tiết

Học viện Quốc tế Kyoto Reigaku

22/07/2019

Mục tiêu của giáo dục của học viện là học viên có sự độc lập trong suy nghĩ, hành vi, và chủ động trong mọi công...

Xem chi tiết

Học viên Quốc tế Toyama

22/07/2019

Trường bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật từ năm 1992, các lớp học ở đây...

Xem chi tiết

Học viện Quốc tế Aichi

22/07/2019

Xem chi tiết

Trường Chuyên môn Alice

22/07/2019

Alice là trường chuyên môn (senmon) với các khoa chăm...

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến