Cuộc Sống Du Học

ĐỀN CAO

24/05/2018

Trước khi bước vào hành trang sang Nhật để học tập, Cô trò Toàn Tâm đã có một buổi đi thắp hương cầu may tại đền Cao (đền thờ nhà giáo Chu Văn An).

Tiểu sử của nhà giáo Chu Văn An.

Nhà giáo Chu Văn An còn là thầy thuốc, đại quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người chính trực, đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch, ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam. Vua Trần Minh Tông (13001357) mời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đến đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí LinhHải Dương), lấy hiệu là Tiều ẩn (người đi ẩn hái củi), dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Cuộc đời thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò của Việt Nam.

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến