Phương pháp đào tạo

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

25/05/2018

Công ty TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC TOÀN TÂM tại Hải Dương  đã và đang xây dựng phương pháp đào tạo tiếng Nhật phù hợp nhất cho người Việt. Cụ thể:


1) Giảng Ngữ pháp bằng phương pháp mới: Khác với phương pháp thông thường chỉ là  : giải thích ngữ pháp hoàn toàn bằng tiếng Việt và lấy ví dụ, 
chúng tôi đang áp dụng phương pháp “ Hạn chế tiếng Việt trong giảng dạy ngoại ngữ”. Các giáo viên của Toàn Tâm luôn tâm niệm và suy nghĩ cách thực hiện
mỗi tiết học để có thể sử dụng  tối đa tiếng Nhật  : từ dẫn dắt , giải thích và lấy ví dụ. Có như vậy, các học viên có thể đồng thời hiểu kỹ
ý nghĩa và sử dụng được ngay các mẫu câu vừa học vào thực tế.

2) Tập trung đào tạo HÁN TỰ:  Việc học tiếng Nhật  đối với người Việt Nam quả thực không quá khó nếu chúng ta biết thật nhiều chữ
Hán tự. Chữ Hán - tuy người Việt nam không còn sử dụng để làm chữ viết nhưng  " phần âm đọc " vẫn đang được sử dụng rộng rãi  
trong ngôn ngữ tiếng Việt: đó chính là các từ HÁN VIỆT của chúng ta đó.Đây chính là lợi thế của người Việt Nam khi học tiếng Nhật  , và tại trung
tâm Nhật  ngữ Toàn Tâm của công ty TNHH Tư vấn giáo dục Toàn Tâm, chúng tôi khơi dậy lại mối liên quan mật thiết đó để tạo cơ sở cho việc học
lên cao tiếng Nhật của học viên.

3) Chú trọng GIAO TIẾP: Thông qua việc tối đa hoá sử dụng tiếng Nhật  ngay trong các giờ giảng ngữ pháp, chúng tôi hướng đến việc rèn luyện 
“Hiểu và suy nghĩ bằng tiếng Nhật  ”. Chính nhờ đó, học viên sẽ được làm quen với phương pháp học phản xạ nhanh ,điểm quan trọng trong việc GIAO TIẾP bằng tiếng Nhật

Phương pháp đào tạo

Hỗ trợ trực tuyến