Khóa học tiếng nhật

Khóa học giao tiếp tại Hải Dương

24/05/2018

Dành cho những bạn đang học tiếng 
Nhật muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 

* ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Dành cho những bạn đang học tiếng 
Nhật muốn nâng cao khả năng giao tiếp. ( tại Hải Dương )

Lớp 1: Dành cho những bạn trình độ tương đương N5

Lớp 2: Dành cho những bạn trình độ tương đương N4

* NỘI DUNG KHÓA HỌC

Với khóa học Giao tiếp, các bạn sẽ được học các nội dung sau:

Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật .
Mỗi buổi là một chủ đề, các bạn được học thêm nhiều từ vựng liên quan và cùng nhau thảo luận về chủ đề đó.
Những mẫu câu giao tiếp thường dùng.
Học cách ứng xử của người 
Nhật trước các tình huống trong thực tế cuộc sống
Học văn hóa của người 
Nhật
Học cách phản xạ nhanh, trả lời nhanh

* TÀI LIỆU KHÓA HỌC

Giáo trình giao tiếp phù hợp với năng lực của học viên
Các mẫu câu theo tình huống thực tế
* THỜI LƯỢNG: 10 buổi x 2h

* HỌC PHÍ: 890.000 VNĐ

 

Hỗ trợ trực tuyến