Bản tin Toàn Tâm

Gặp mặt đại diện nghiệp đoàn Nhật Bản thăm trung tâm Toàn Tâm và trường Cao đẳng nghề Hải Dương

17/05/2023

Vào ngày 27/4/2023, Trung tâm đã đón tiếp đại diện từ nghiệp đoàn Nhật Bản để tham gia cuộc gặp giữa nghiệp đoàn, Trung tâm và Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. Cuộc gặp có nội dung chính xoay quanh việc hợp tác và tư vấn về xuất khẩu lao động cho các sinh viên sắp tốt nghiệp.
 
Trong cuộc gặp, ba bên đã thảo luận về cách thực hiện chương trình xuất khẩu lao động và cung cấp các thông tin cần thiết cho sinh viên về quy trình, điều kiện và các khía cạnh khác liên quan đến công việc và cuộc sống lao động tại Nhật Bản. Nghiệp đoàn Nhật Bản có vai trò tư vấn và hỗ trợ cho Trung tâm và Trường Cao đẳng nghề Hải Dương trong việc định hướng và chuẩn bị cho các sinh viên trước khi đi xuất khẩu lao động.
 
Trung tâm và Trường Cao đẳng nghề Hải Dương đã cung cấp thông tin về chương trình đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, đồng thời thảo luận về các yêu cầu và tiêu chuẩn mà các sinh viên cần đạt để được tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động.
 
Cuộc gặp đã tạo ra một sự hiểu biết chung và cung cấp cho các bên những cơ hội để cùng nhau làm việc và đạt được mục tiêu chung là tạo ra môi trường tốt nhất để các sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động và phát triển sự nghiệp của mình tại Nhật Bản.
Hỗ trợ trực tuyến